openac: Fixed potential overflow while reading passphrase.
authorTobias Brunner <tobias@strongswan.org>
Tue, 19 Apr 2011 11:34:18 +0000 (13:34 +0200)
committerTobias Brunner <tobias@strongswan.org>
Tue, 19 Apr 2011 11:48:51 +0000 (13:48 +0200)
commit2bf1d44f7b1b41777b4bd7957154cba83cb37d69
tree61b3c3472f58e4d4c9d4e1b3c3bb3d0d2633a1c3
parent68e927513435432e7120264ef333e383bc602bb2
openac: Fixed potential overflow while reading passphrase.
src/openac/openac.c