Id and typo
authorTobias Brunner <tobias@strongswan.org>
Thu, 22 May 2008 12:13:10 +0000 (12:13 -0000)
committerTobias Brunner <tobias@strongswan.org>
Thu, 22 May 2008 12:13:10 +0000 (12:13 -0000)
commit17188f20dd51ac7f855039f6362f639911026b12
treeff7b66ccb0fca2c4191934ccd9e3857a4e7f172c
parent346e9c5712e947549eb24f57128ef8075c3dd47b
Id and typo
src/libstrongswan/plugins/openssl/openssl_crypter.h
src/libstrongswan/plugins/openssl/openssl_diffie_hellman.h
src/libstrongswan/plugins/openssl/openssl_ec_diffie_hellman.h
src/libstrongswan/plugins/openssl/openssl_hasher.h
src/libstrongswan/plugins/openssl/openssl_plugin.h
src/libstrongswan/plugins/openssl/openssl_rsa_private_key.h
src/libstrongswan/plugins/openssl/openssl_rsa_public_key.h