ike-sa-manager: Remove IKE_SA checkout by CHILD_SA reqid
[strongswan.git] / src / libcharon / sa / ike_sa_manager.c
index 144cd7d..7ca72f3 100644 (file)
@@ -1383,54 +1383,35 @@ METHOD(ike_sa_manager_t, checkout_by_config, ike_sa_t*,
 }
 
 METHOD(ike_sa_manager_t, checkout_by_id, ike_sa_t*,
-       private_ike_sa_manager_t *this, u_int32_t id, bool child)
+       private_ike_sa_manager_t *this, u_int32_t id)
 {
-       enumerator_t *enumerator, *children;
+       enumerator_t *enumerator;
        entry_t *entry;
        ike_sa_t *ike_sa = NULL;
-       child_sa_t *child_sa;
        u_int segment;
 
-       DBG2(DBG_MGR, "checkout IKE_SA by ID");
+       DBG2(DBG_MGR, "checkout IKE_SA by ID %u", id);
 
        enumerator = create_table_enumerator(this);
        while (enumerator->enumerate(enumerator, &entry, &segment))
        {
                if (wait_for_entry(this, entry, segment))
                {
-                       /* look for a child with such a reqid ... */
-                       if (child)
-                       {
-                               children = entry->ike_sa->create_child_sa_enumerator(entry->ike_sa);
-                               while (children->enumerate(children, (void**)&child_sa))
-                               {
-                                       if (child_sa->get_reqid(child_sa) == id)
-                                       {
-                                               ike_sa = entry->ike_sa;
-                                               break;
-                                       }
-                               }
-                               children->destroy(children);
-                       }
-                       else /* ... or for a IKE_SA with such a unique id */
-                       {
-                               if (entry->ike_sa->get_unique_id(entry->ike_sa) == id)
-                               {
-                                       ike_sa = entry->ike_sa;
-                               }
-                       }
-                       /* got one, return */
-                       if (ike_sa)
+                       if (entry->ike_sa->get_unique_id(entry->ike_sa) == id)
                        {
+                               ike_sa = entry->ike_sa;
                                entry->checked_out = TRUE;
-                               DBG2(DBG_MGR, "IKE_SA %s[%u] successfully checked out",
-                                               ike_sa->get_name(ike_sa), ike_sa->get_unique_id(ike_sa));
                                break;
                        }
                }
        }
        enumerator->destroy(enumerator);
 
+       if (ike_sa)
+       {
+               DBG2(DBG_MGR, "IKE_SA %s[%u] successfully checked out",
+                        ike_sa->get_name(ike_sa), ike_sa->get_unique_id(ike_sa));
+       }
        charon->bus->set_sa(charon->bus, ike_sa);
        return ike_sa;
 }